top of page

NUTRICIÓ TERAPÈUTICA

PRIMERA VISITA

Durant la primera visita es prenen les mesures antropomètriques, i es realitza una entrevista molt completa per poder personalitzar al màxim la dieta a cada persona.

Aquesta s'intentarà adaptar en mesura del possible, al tipus d'alimentació que cadascú està acostumat a seguir. Sempre i quan ens permeti arribar a l'objectiu proposat.

bottom of page