top of page
  • Writer's pictureAgnes Plantalech

COM PODEM MILLORAR L'ABSORCIÓ DEL FERRO?

Updated: Apr 24, 2020

El ferro és un mineral fonamental pel funcionament de l'organisme, un dèficit pot donar seriosos problemes de salut.


El ferro (Fe) és un oligoelement que es troba present a la naturalesa. El nostre organisme necessita aquest mineral per sobreviure, ja que desenvolupa una de les funcions més importants d'aquest, el transport i emmagatzematge d'oxigen als teixits. També colabora en altres funcions com en el transport d'electrons, en el metabolisme energètic, té funcions antioxidants, en la síntesi d'ADN i a regular el ferro intracel.lular, entre altres.


L'absorció del ferro es realitza gran part a l'intestí prim. Les persones sanes n'absorbeixen entre un 5 i un 20% dels aliments aportats per la dieta.


En general, el ferro es va reutilitzant contínuament de la sang a la mèdul.la osea on s'incorpora a l'hemoglobina per realitzar el transport d'oxigen. Durant tot aquest procés de reutilització, una part d'aquest mineral es va perdent per les femtes, suor, orina i les dones en la menstruació.


La disponibilitat del ferro varia segons si l'aliment que el conté és d'origen animal o vegetal. Aquest ferro es classifica de dues maneres diferents:


  • Fe hemo: és el que forma part de l'hemoglobina o mioglobina animal (fetge, carn vermella, aus i peix). La seva absorció és del 10 al 20%.


  • Fe no hemo: el trobem a aliments d'origen vegetal, el 90% del ferro total. Té una absorció de l'1 al 10%, molt menor a la del ferro hemo. El ferro no hemo, s'ha de reduir de la forma fèrrica a la ferrosa per ser absorbit amb l'ajuda d'un medi àcid.
L'absorció del ferro no hemo (vegetal) està directament influenciada per potenciadors o inhibidors que es troben presents en el mateix àpat o aliment el qual conté ferro.


Els aliments amb tanins o fitats (te, cafè, xocolata i les fibres del segó entre d'altres), impedeixen una bona absorció d'aquest mineral.


Per altra banda, els aliments rics en vitamina C (per exemple els cítrics) ajuden a l'absorció del mineral.


El calci de la dieta o en suplementació, inhibeix l'absorció tant del ferro hemo com del no hemo, per aquest motiu es recomana consumir els aliments rics en aquests minerals amb un interval de dues hores de diferència.

 
44 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page